Zbierka

Kniha:

V dohľadnej dobe plánujeme, ako Občianske združenie Slovenský čuvač vydať knihu: Anatómiu Slovenského čuvača a jemu blízkym plemenám.  Bude obsahovať odbornú publikačnú činnosť  v spolupráci s odborníkmi z daného odboru. Určená bude chovateľom plemena slovenský čuvač a jeho príbuzným plemenám. Obsahovať by mala aj odbornú časť, ktorá by sa dala využiť aj ako doplnkové poznatky pre výučbu anatómie pre stredné a vysoké školy v danom odbore. Kniha bude zameraná prioritne pre chovateľov plemena Slovenský čuvač.

 Predpokladané náklady na vydanie knihy sú 9340 eur.

Ďalej plánujeme vybudovať na území SR jedno až dve strediská na chov plemena Slovenský čuvač s ohľadom na využitie plemena , na pôvodné jeho využitie a to je na stráženie zvereného územia a pomoc pastierom oviec, pri pasení stád na pastve. Na tento účel plánuje občianske združenie získať menšiu poľnohospodársku pôdu, objekt s pastvinami a to formou prenájmu alebo možným odkúpením do osobného vlastníctva OZSČ. V takomto jednotlivom objekte, by sa vybudovala chovná stanica, zameraná na chov Slovenského čuvača. Následné náklady na chod takéhoto objektu by chcelo občianske združenie získať formou sponzorských darov, predajom odchovu vlastných jedincov. V pláne je v objekte vybudovať aj tzv. psí hotel a starať sa o psích jedincov aj iných druhov psov počas toho, ako sú ich majitelia na dovolenke a nemali by kde umiestniť svojich psích miláčikov. Z príjmu týchto finančných prostriedkov by sa hradili náklady na chod celého projektu. Počiatočné náklady na jedno takéto jedno zariadenie sa odhadujú na 74 000eur až 105 000 eur s mesačnými nákladmi na chod okolo 1500 eur až 2100 eur v závislosti od umiestnenia a veľkosti zariadenia. Časom predpokladáme, že na náklady chodu chovu a občianskeho združenia by pokryli príjmy a príspevky ako od : chovateľov, ľudí ktorí majú blízko  ku psom , zo starostlivosti z tzv. psieho hotela a podobne .

Z prijatých dobrovoľných finančných príspevkov chceme podporovať aj Nám blízke útulky zvierat, ktoré pomáhajú  starať sa o týrané a opustené zvieratá a v rámci možnej vzájomnej podpore a ,,barter“ reklame podporiť a zviditeľniť Naše občianske združenie.  Chceme propagovať OZSČ aj reklamnou kampaňou a to reklamnými letákmi , oblečením- tričkami a podobne.