Reklamný partner

Ďakujeme spoločnosti FESTBETON SLOVAKIA s.r.o., ktorá Nám na výkon Nášho OZSČ poskytla bezodplatne priestory v jej sídle spoločnosti.

Ďakujeme aj www.odborneskripta.sk , ktorá umiestnila Náš banner na svojej webovej stránke, ktorá sa venuje kúpou a predajom VŠ skrípt.