O nás

Cieľom združenia je:

- zabezpečenie propagácie plemena Slovenský čuvač,

- rozširovať čistokrvný chov plemena o nových jedincov kontrolovaným chovom a rozmnožovaním,

- zabezpečiť odbornú výchovu a vzdelávanie svojich členov, hlavne formou odborných školení a prednášok, zverejňovanie odborných článkov a publikovanie v kynologických a chovateľských časopisoch a internetových stránkach, 

- oboznamovanie aj nie členov o chove a histórii plemena a jeho súčasného využitia,

- podpora útulkov a pomoc týraným a opustením psov aj po finančnej stránke na zlepšenie ich života,

- publikačná činnosť, zviditeľnenie plemena Slovenský čuvač.