Kontakt

logo Slovenský čuvač

Občianske združenie Slovenský čuvač

Marián Malec - predseda občianske združenia Slovenský čuvač

ozsc.sk@gmail.com
/ pre bližšie informácie o OZ, účtovné oddelenie, registrácia, ../

IČO: 42212766
Svätourbanská 10,
94901 Nitra,
Slovenská republika

Marián Malec – predseda OZSČ /kontakt na na predsedu OZ/
marian.malec@gmail.com

0944 602 002