Kniha Slovenský čuvač

Touto cestou chceme poďakovať vydavateľstvu Fortuna Libri CZ a autorom p. Malecovi a p. Vanekovi a iným, ktorý sa podieľali na vzniku knihy o Slovenskom čuvačovi, ktorí v roku 2006 vydali knihu s názvom Slovenský čuvač.

Autor knihy, Marián Malec žije odmalička so psím plemenom Slovenský čuvač.  K tomuto plemenu má blízko od detstva, kedy jeho rodina viedla chovnú stanicu ,,nad Amfiteátrom“ v  Nitre a venovala sa chovu tohto plemena. Ešte ako študent SPoVŠ /Stredná poľnohospodárska odborná a veterinárna škola/  v Nitre, vydal v odbore veterinárstvo  monografiu o slovenskom čuvačovi. So svojou stredoškolskou odbornou prácou, inak nazývanou SOČ* /*je to dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov. Podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku/ skončil so svojou prácou venovanou Slovenskému čuvačovi  dňa 7.4.2005 v Štúrove na druhom mieste. 

slovenský čuvač - marián malec

 

 V roku 2009, ako študent Vysokej školy Poľnohospodárskej v Nitre / SPU Nitra/ sa v odbore Špeciálne chovateľstvo venoval anatómii a publikačnej činnosti o Slovenskom čuvačovi /

Zbierka pre publikačnú činnosť - boli by sme radi, ked by sme mohli naďalej šíriť naše národné plemeno slovenský čuvač. Každému ďakujeme za podporu knihy Slovenský čuvač. 

Knižné vydanie vyšlo ešte v roku 2006, pred založením Občianskeho Združenia Slovenský čuvač o.z.

 Autori: Marián Malec – predseda OZSČ, Marián Vanek

Knižné vydanie , vydavateľ: Fortuna Libri CZ

Obsah knihy: História slovenského čuvača, charakteristika plemena, plemenný štandard, výcvik, výchova , zdravotná starostlivosť, využitie plemena, anatómia a pod.